Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać
1) zaproszenia na sercańskie rekolekcje dla dziewcząt
2) informacje na temat rozeznania powołania pojawiające się na tej stronie
zapisz się poniżej:
E-mail:
Imię:

SYCHAR

/J4, 1-42/

Sychar to samarytańskie miasto biblijne, przy którym znajdowało się źródło Jakuba. Leżało koło Sychem (J4, 5-6).Dziś utożsamiane jest z wioską Askar w Izraelu. To tutaj 2000 lat temu Jezus po nocnym widzeniu się z Nikodemem, chciał spotkać się w południe z niewiastą samarytańską. Niewiasta ta jest symbolem drogi, która wychodzi od "pragnienia" wspólnego dla wszystkich do "wody", która to pragnienie zaspokaja.

SPOTKANIA MŁODZIEŻY AKADEMICKIEJ

Cotygodniowe spotkania, jakie gromadzą młodzież akademicką studiującą w Krakowie mają to samo zadanie – przebywanie z Jezusem drogi od wspólnego „pragnienia”, aby żyć Bogiem żyjącym w Słowie, do „wody” dzielenia się Tym Słowem i czerpania nowych zapasów na życie.

STUDNIA SŁOWA

Studnia Słowa wciąga nas coraz bardziej. U jej początków stoją Grupy Lectio Divina Sychar, jakie powstają przy Centrum Formacji Duchowej Księży Salwatorianów w Krakowie. Ich cel: pielęgnowanie i rozwijanie zażyłej więzi ze Słowem przez wspólnotowe lectio, meditatio, oratio
i contemplatio czyli przez słuchanie i rozważanie Słowa Bożego według wielowiekowej tradycji lectio divina jest też naszym celem.

SŁOWO BOŻE

Słowo Boże zgłębiane najpierw indywidualnie, a potem wspólnotowo, jest zaczerpnięte z Ewangelii z dnia - zgodnie z kalendarzem liturgicznym Kościoła. W ten sposób uczestnicy włączają się w drogę duchową całego ludu Bożego i chociaż żyją w różnych środowiskach, każdego dnia gromadzą się duchowo przy tym samym Stole, z którego Kościół jak dobra matka podaje „chleb” Słowa i karmi nim od rana do wieczora.

  • Jeśli nosisz w sobie niezaspokojone pragnienie czegoś „więcej”…
  • Jeśli słyszysz prośbę Jezusa: „Daj mi pić!!!” (J4, 10)
  • Jeśli w Twym życiu odczuwasz pragnienie, by Słowo Boże powróciło do Twego serca z „wygnania”…
  • Jeśli chcesz stać się sługą Słowa (Łk 1,2) sługą Chrystusa i szafarzem tajemnic Bożych (1 Kor 4,1),
    a zwłaszcza pełniącym posługę Słowa (Dz6, 1-4)…

 

PRZYJDŹ, DOŁĄCZ DO NAS I PIJ RAZEM Z NAMI !!!